top of page

Hoe we binnen Silo de diaconie hebben georganiseerd

 

  • Diaconie is belangrijk. Het is dan ook belegd bij Bestuurlijke Raad. Die belast uit haar midden een ouderling met de organisatie en de uitvoering ervan. Momenteel is dat Henk Boeschoten.

  • Diaconale aanvragen worden behandeld door twee diaconale werkers. Zij zijn hiervoor speciaal aangesteld door de gemeente. Momenteel zijn dat Ludo Hekman en Henk Boeschoten. Aanvragen komen doorgaans binnen via een voorganger of iemand van het pastorale team. Vaak ook doet een betrokkene zelf rechtstreeks een aanvraag.

  • Aanvragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. Daarbij hanteren we diaconale richtlijnen die waarborgen dat aanvragen welwillend, redelijk en proportioneel worden behandeld en beoordeeld.

  • Er wordt regelmatig voor de diaconie gecollecteerd. Periodiek wordt er een speciale kerkdienst aan gewijd. Ook ontvangen we incidentele donaties en individuele giften. Bovendien wordt er altijd een bedrag voor diaconie gereserveerd op de begroting van Silo.

  • De Diaconale Commissie legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid; signaleert ontwikkelingen omtrent aard en omvang van aanvragen, en doet op grond daarvan zo nodig aanbevelingen aan Raad of gemeente.

 

Silo-diaconie: geld als het écht nodig is

Email: diaconie@silogemeente.nl.

bottom of page