top of page

Waarom we Silo heten

Silo in de Bijbel: plaats van ontmoeting en van rust

 

Silo betekent: plaats van rust.  In het Eerste Testament wordt Silo de plaats genoemd waar Gods volk samenkomt om Hem te ontmoeten en te aanbidden, om tot Hem en tot zichzelf te komen. In alle rust.

De stad Silo (Shiloh) ligt op de Westelijke Jordaanoever (iets ten zuiden van Sichem op de West Bank). In de oudheid was Silo een heilige plaats, de voorganger van de tempel in Jerusalem. Want in Silo stond de tabernakel, een heilige tent met daarin de Ark van het Verbond, het symbool van de aanwezigheid en de tegenwoordigheid van de onzichtbare God.

Al voordat de Israëlieten zich daar in de 12e eeuw voor Christus vestigden, moet er een groot heiligdom gestaan hebben. Later stond er een Byzantijnse kerk, weer later een moskee.  

 

Zo is Silo vanouds de plaats waar God in al zijn gedaanten werd gevonden, door alle volken, in al hun overtuigingen. 

bottom of page