top of page

Wat we geloven

Wij geloven

Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij -en dus ook jij- in Silo zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid, met al onze gaven en al onze gebreken.


Wij willen God dienen   

Wij willen God dienen door samen te oefenen wat Jezus leerde en voorleefde. Wij ervaren daarbij dat geloof in God vooral in gezamenlijkheid te beleven is.


Wij zijn verschillend

Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen. Variërend in leeftijd, in achtergrond en opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.


Wij kiezen bewust

Wij menen dat geloven een persoonlijke relatie met God inhoudt. Dat is iets waar je zelf bewust voor kiest. Als je die keuze maakt, kun je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder.
 

Wij willen leren

Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden hier en nu betekenen. Wij werken samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.
 

Wij willen doen

Dit leren inspireert ons. Het doet ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen. En het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten.
 

Wij hebben een Stip

Silo is een Kerk met Stip. We staan open staan voor ex-gedetineerden, daklozen en anderen aan de onderkant  van de samenleving. Iedere maand hebben we met hen een contactmaaltijd. Ook leggen we ons toe op een verstaanbare liturgie en toegankelijke taal.
 

Wij zijn Silo

Wij zijn de oudste baptistengemeente van de stad Utrecht. Silo omvat ongeveer honderdvijftig leden, huisgenoten en vrienden. Die wonen verspreid over de hele provincie, en soms ook daarbuiten. Wij zien elkaar vaak op zondag in on kerkgebouw. Of online, bijvoorbeeld in online-kerkdiensten. Ook zoeken we elkaar op voor boeiende gespreksgroepen en inspirerende wijkavonden.
 

Wij begroeten je graag

Ons kerkgebouw staat in de binnenstad van Utrecht. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur. Aansluitend schenken we een lekker kopje koffie of thee. Kom eens langs, je bent van harte welkom!

bottom of page