top of page

Acitiviteiten

De Silogemeente is een actieve gemeente. Doordeweeks komen leden en vrienden vaak samen. Ook nieuwkomers en andere belangstellenden schuiven regelmatig aan. 

 

Een greep uit onze activiteiten

 • Bijbelstudie – korte, intensieve series rond een bijbelboek of een aantal bijbelteksten

 • Gespreksgroepen - over inspirerende thema’s. Zoals: 'Dopen - wat is dat? En waarom zou ik?" ; "Wat betekent het om Christus te ontvangen'; 'Geloof en/ of wetenschap'; 'Jonathan Sacks en de boeken van Mozes'

 • Crèche - tijdens de kerkdienst, voor baby's en peuters tot en met vier jaar

 • Zondagsschool - tijdens de kerkdienst kinderen van basisschoolleeftijd raken vertrouwd met de bijbel

 • Jongeren - op een leuke manier hun weg helpen vinden in bijbel en leven  

 • Eetgroep – eens per maand gezamenlijke maaltijd met ex-gedetineerden, vrienden en belangstellenden. Plus altijd een speciale inleider. Lees hier meer of meld je hier direct aan.

 • Lectorentraining - goed voorlezen van de bijbel vraagt om goed voorbereiden (‘Versta je wat je leest?’) en om goede techniek (‘Verstaan ze wat je leest?’).

 • Wijkavonden – maandelijkse ontmoeting van wijkgenoten de omgeving van Doorn of Utrecht-Oost. 

 • Seniorendiners – rond hoogtijdagen als Kerst en Pasen, en als we er gewoon trek in hebben. Met in de keuken een heuse chef-kok! 

 • Silo Cantorij – bijzondere liturgische muziek. Iedere veertien dagen oefenen, elke twee tot drie maanden meewerken in diensten. En jaarlijks een bijzonder project. 

 • En nog veel meer – van cup-cakes bakken voor het goede doel tot een concert of film, van een museumbezoek tot een reis naar een bijzonder project in Oeganda of naar onze zustergemeente op Cuba.

 

Benieuwd naar een activiteit waar je nu aan kunt meedoen? Stuur een mailtje naar de secretaris (secretariaat@silogemeente.nl).

bottom of page